RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

Dana Barvová, IČO 16794737, Hradec Králové, Tel.: +420 / 777 182 251,   barvova@seznam.cz

RESTAUROVÁNÍ, OPRAVY, KONZERVACE, OBNOVA, PORADENSTVÍ

starožitností, uměleckých děl, vzácných předmětů, obrazů, soch

     

      ukázky prací

     
  Nově je mezi živnosti vázané zařazeno restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí, galerií, v církevních a soukromých objektech. S ohledem na svoji 14-ti letou praxi v tomto oboru, odpovídajícímu vzdělání a funkci restaurátorky v Muzeu východních Čech Hradec Králové, si dovoluji nabídnout vám tyto služby.